Tag: trung quốc

Chính sách dự trữ ngoại tệ của Singapore

Theo cơ quan trên, biện pháp này được đưa ra là vì việc cải cách tiêu chuẩn hóa thị trường tài chính-tiền tệ của Trung Quốc tiếp tục ổn định, cũng như mức độ chấp nhận của thị trường quốc tế đối với đồng nhân dân tệ không ngừng được nâng cao. Đài Bắc Kinh đưa ...