Tag: thông số máy đếm tiền

Cách sữa chữa máy đếm tiền khi bị lỗi

Loại máy này tích hợp nhiều chức năng phân biệt các loại mệnh giá , giấy hay polyme .. . trường hợp của  bạn do độ nhạy khi  kiểm tra loại giấy bạc , nếu không muốn vướng những rắc rối vì sự  hiện đại có thể điều chỉnh giảm lại các thông số thiết ...