Tag: quỹ đầu tư

Thị trường quỹ đầu tư Việt Nam nhiều thách thức

Trong một báo cáo mới hơn cũng của Công ty này (ngày 5/6) về cập nhật kết quả hoạt động của hơn 100 quỹ đầu tư toàn cầu, LCF Rothschild cũng tái khẳng định, NAV của hầu hết các quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đều tăng trưởng âm, nhất là các quỹ ...