Tag: nhà nước

Giá vàng không còn sức hấp dẫn

Theo SJC, từ tháng 4 đến nay, tình hình mua bán vàng miếng tại công ty này hết sức ảm đạm,  sức mua đã giảm khoảng 50% so với trước. SJC đã dọn đường sẵn cho việc chuyển hướng sang kinh doanh nữ trang, coi đây là khâu kinh doanh then chốt, nhưng theo SJC, ...