Tag: Máy soi tiền MD–1784B

Máy soi tiền MD–1784B

Hãng sản xuất: MD Loại tiền: VND, EURO - Kiểm tra và bảo hành 06 tháng. - Có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá.