Tag: Máy soi tiền DORS-200

Máy soi tiền DORS-200

Hãng sản xuất: DORS Loại tiền: USD, EURO Phạm vi bảo hành: - Không bảo hành trong các trường hợp sau: Vỡ máy do chủ quan, thiên tai, máy đã được mở và sửa chữa ở những nơi không thuộc hệ thống bảo hành của Công ty.