Tag: Máy soi tiền DORS-1500

Máy soi tiền DORS-1500

Máy soi tiền DORS-1500 Hãng sản xuất: DORS Loại tiền: USD, EURO, VND Thời gian bảo hành: 1 năm