Tag: giám định

Quy định miễn phí giám định tiền giả

Theo đó, các ngân hàng (NH) phải lập biên bản, thu giữ, đóng dấu, bấm lỗ tiền giả khi phát hiện đồng tiền giả. Các trường hợp nghi vấn lưu hành tiền giả, phát hiện 5 tờ tiền giấy giả (hoặc 5 miếng đối với tiền kim loại giả) trở lên, khi khách hàng không ...