Tag: chính sách tài chính

Nhiều chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp

Để hỗ trợ DN thuận lợi hơn nữa trong tiếp cận vốn, Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích NHTM thành lập những kênh tài chính riêng cho các DNNVV và tăng mức dư nợ cho loại hình DN này nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận ...