Quy định miễn phí giám định tiền giả

Theo đó, các ngân hàng (NH) phải lập biên bản, thu giữ, đóng dấu, bấm lỗ tiền giả khi phát hiện đồng tiền giả. Các trường hợp nghi vấn lưu hành tiền giả, phát hiện 5 tờ tiền giấy giả (hoặc 5 miếng đối với tiền kim loại giả) trở lên, khi khách hàng không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ tiền giả, NH phải thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

quy-dinh-mien-phi-giam-dinh-tien-gia

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành quy định xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành.

Theo đó, các ngân hàng (NH) phải lập biên bản, thu giữ, đóng dấu, bấm lỗ tiền giả khi phát hiện đồng tiền giả. Các trường hợp nghi vấn lưu hành tiền giả, phát hiện 5 tờ tiền giấy giả (hoặc 5 miếng đối với tiền kim loại giả) trở lên, khi khách hàng không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ tiền giả, NH phải thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động NH được lập biên bản và tạm thu giữ tiền nghi giả và đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, hoặc cơ quan công an trên địa bàn giám định. Kết quả giám định được thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giám định. Việc giám định được thực hiện miễn phí…