Máy soi tiền DC – 01

Loại tiền: USD, VND

Chức Năng :
– Kiểm tra tiền thật giả
– Kiểm tra hoá đơn thật giả cả bó.
– Soi được hình chìm của tờ tiền.
Chế Độ Bảo Hành:
– Kiểm tra và bảo hành 06 tháng.
Phạm vi bảo hành:
– Không bảo hành trong các trường hợp sau: Vỡ máy do chủ quan, thiên tai, máy đã được mở và sửa chữa ở những nơi không thuộc hệ thống bảo hành của Công ty.

may-soi-tien-dc-01