Hiện tượng lách trần lãi suất tiền gửi

Tuy nhiên, một số tổ chức tín dụng đã triển khai một số sản phẩm tiền gửi rút gốc linh hoạt, tiền gửi lãi suất bậc thang áp dụng cho kỳ hạn gửi tiền thực tế. Một số tổ chức tín dụng nhận tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng và cho phép người gửi tiền hưởng lãi suất trên 12 tháng khi rút trước hạn (sau 1 tháng hoặc 3 tháng…).

hien-tuong-lach-tran-lai-suat-tien-gui

Ngày 21/6/2012, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 3772/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc trả lãi đối với tiền gửi rút trước hạn.

Theo đó, công văn nêu rõ, ngày 8/6/2012, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 19/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, theo đó lãi suất tiền gửi từ 12 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung – cầu thị trường.

Tuy nhiên, một số tổ chức tín dụng đã triển khai một số sản phẩm tiền gửi rút gốc linh hoạt, tiền gửi lãi suất bậc thang áp dụng cho kỳ hạn gửi tiền thực tế. Một số tổ chức tín dụng nhận tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng và cho phép người gửi tiền hưởng lãi suất trên 12 tháng khi rút trước hạn (sau 1 tháng hoặc 3 tháng…).

“Ngân hàng Nhà nước khẳng định, đây là những hành vi vi phạm quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng”, văn bản trên nêu rõ.

Do đó, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung chỉ đạo.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc quy định về lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Việt Nam tại Thông tư số 19/2012/TT-NHNN ngày 8/6/2012 và Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn.

Các tổ chức tín dụng không được cung cấp dưới mọi hình thức các sản phẩm tiền gửi nhằm tránh các quy định về lãi suất tại Thông tư số 19/2012/TT-NHNN và Thông tư số 04/2011/TT-NHNN; phải công bố công khai các quy định về tiền gửi trong hệ thống của mình tại các địa điểm huy động vốn theo quy định tại quy chế về tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004, niêm yết rõ các mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi rút trước hạn, các mức phí phạt (nếu có) đối với tiền gửi rút trước hạn và trường hợp áp dụng, thời hạn tối thiểu người gửi tiền phải thông báo trước khi có nhu cầu rút tiền trước hạn, mức thu phí đối với các dịch vụ liên quan đến tiền gửi…

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định về lãi suất tiền gửi theo quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-NHNN và Thông tư số 04/2011/TT-NHNN việc thực hiện Quy chế về tiền gửi tiết kiệm và các nội dung khác tại công văn này.

“Trường hợp cần thiết, tiến hành ngay việc kiểm tra, thanh tra toàn diện hoạt động đối với tổ chức tín dụng vi phạm”, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, đồng thời các đầu mối trên kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các tổ chức tín dụng vi phạm quy định của pháp luật về lãi suất tiền gửi, báo cáo Thống đốc kết quả xử lý.