Dự nợ ngoại tệ giảm, tín dụng VND tăng

Trước đó, theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/6, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,07% so với tháng 12/2015 (cùng kỳ năm 2015 tăng 5,09%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 8,23% (cùng kỳ năm trước tăng 4,85%).

du-no-ngoai-te-giam-tin-dung-vnd-tang

Theo đó, tính đến 24/6, tín dụng nền kinh tế tăng 6,82% so với cuối năm 2015 và tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2015 (tăng 6,37%).

Tín dụng bằng VND tăng 8,11% so với cuối năm 2015, tăng 22,95% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 90,8% tổng tín dụng nền kinh tế. Trong khi đó tín dụng bằng ngoại tệ giảm 4,64% so với cuối năm 2015.

Cơ cấu tín dụng cũng chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là 5 lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ tích cực quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được vay 1.029.792 tỷ đồng, tăng 2,62%, chiếm tỷ trọng 20,1% tổng dư nợ nền kinh tế.

Dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn (không bao gồm dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam) đến cuối tháng 6/2016 ước đạt 886.000 tỷ đồng, tăng 4,98% so với cuối năm 2015, chiếm khoảng 18% tổng dư nợ nền kinh tế.

Dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên cũng tăng so với cuối năm 2015. Cụ thể: lĩnh vực xuất khẩu tăng 5,53%, chiếm 3,41% tổng dư nợ; lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển tăng 2,37%, chiếm 2,26% tổng dư nợ; lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 1,45%, chiếm 0,53% tổng dư nợ.

Trước đó, theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/6, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,07% so với tháng 12/2015 (cùng kỳ năm 2015 tăng 5,09%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 8,23% (cùng kỳ năm trước tăng 4,85%).

Ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, xu hướng tăng trưởng này phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và định hướng điều hành của NHNN khi hoạt động sản xuất kinh doanh đang được cải thiện và chủ trương của Chính phủ về hạn chế tình trạng “đô la hóa”.

Năm 2016, NHNN định hướng dư nợ tín dụng tăng khoảng 18-20% và có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế phục vụ cho tăng trưởng kinh tế theo chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra.